Gezinsmoment: zondag voor de vervolgde kerk

Zondag_vervolgde_kerk_2016De eerste zondag ná Pinksteren is de jaarlijkse ‘Zondag voor de vervolgde kerk’. Wereldwijd zijn er veel volgelingen van Jezus die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus. Op deze zondag denken we speciaal aan hen en bidden we voor hen. Ook danken we in het bijzonder voor de vrijheid die wij hebben.

We beginnen ons gezinsmoment met een verhaal. We lezen (een vereenvoudigde versie van) Bita’s geheim. Daarna hebben we een gesprekje. Hoe ziet de wereld er uit? Wie wonen er allemaal op de wereld? We laten hier plaatjes van zien, en vertellen dat er overal op de hele wereld kindjes wonen die in Jezus geloven. En dat in sommige landen de baas van dat land het niet goed vindt als je in Jezus gelooft.

Elianne weet dit al goed. We hebben het ooit wel eens eerder over dit thema gehad. En nog geregeld zegt ze dat mensen ‘in andere landen’ niet in de Here Jezus mogen geloven.

Daarna lezen we een stukje uit de Bijbel in Gewone Taal, maar dan nog eenvoudiger geparafraseerd: Mattheüs 28:18-20. De opdracht die Jezus geeft om alle mensen over Hem te vertellen, zodat iedereen die dat wil in Hem kan geloven. En ook de belofte die Hij geeft dat wat er ook gebeurt, Hij altijd bij ons zal zijn, totdat de nieuwe wereld komt.

We zetten het liedje ‘God houdt van de hele wereld’ (Opwekking Kids, 8) aan. En terwijl we daar naar luisteren, maken we een verwerking bij dit verhaal. We hebben een ballon, en de ballon is de wereld. Op de wereld wonen allemaal mensen: grote mensen, kleine mensen; bruine mensen, blanke mensen; oude mensen, kinderen. We zoeken in tijdschriften naar plaatjes van allemaal verschillende mensen. Deze scheuren we uit, en plakken we op de ballon. Zo krijgen we een ‘wereld’ vol mensen. Mensen van wie God houdt. Mensen die in Jezus mogen geloven.

Als de ballon klaar is, bidden we voor alle mensen op de hele wereld. En we danken voor de vrijheid die wij hebben om Jezus te eren.

Leave a Reply