Duurzaam schoonmaken #1 – Schoonmaken à la Jakobus

De voorjaarsvakantie is alweer even achter de rug. De astronomische lente begint bijna. De zon schijnt vaker (heerlijk!) – ook naar binnen in je huis; en dan zie je het stof dwarrelen (iets minder heerlijk). Sommige mensen krijgen daar de kriebels van en beginnen aan hun voorjaarsschoonmaak. Nu ben ik zelf niet direct zo’n poetser, maar toch: als de zon schijnt, krijg ook ik eerder schoonmaakkriebels.

Schoonmaakinspiratie
Weet je wie mij inspireert bij het schoonmaken? Je zou het waarschijnlijk niet verwachten: mij inspireert Jakobus (ja, die Jakobus van wie er een brief staat in de Bijbel). Jakobus is nogal een down-to-earth persoon, volgens mij. Als ik zijn brief lees, krijg ik vaak een “au”-gevoel. “Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? […] Als geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.” (Jakobus 2:14,17) Au, toch?

Tegelijk word ik er ook blij van: ik mag dus door bepaalde keuzes die ik maak in mijn doen-en-laten, mijn geloof uiten! “Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof” (Jakobus 2:18). Niet óf geloof óf daden, maar én geloof én daden.

God de Schepper… en schoonmaken
Eén van de dingen waar ik in geloof (en vele anderen met mij), is in God als Schepper. God die alles heeft gemaakt. Op zondag zingen we bijvoorbeeld samen:

“Heel de schepping geeft U eer
Buigt zich vol aanbidding neer.”

Of, afhankelijk van welke kerk je bezoekt:
“De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.”

Maar weet je waar ik veel moeite mee heb? Als we dit op zondag zingen, samen in de kerk, maar als we op maandag bewust of onbewust bezig zijn om de schepping onnodig te verkloten (sorry, ik weet er gewoon geen passender woord voor). Bijvoorbeeld door liters chloor door de wc te spoelen. Of om ladingen chemische reinigers in onze badkamer te spuiten (en in te ademen). Ik word er echt verdrietig van als we op zondag zeggen dat we geloven in God de Schepper, en Hem daarvoor eren, maar dat we op maandag Gods schepping om zeep helpen (letterlijk, in het geval van schoonmaken 🙂 ).

En dan komen de woorden van Jakobus wel even binnen. Wat als we zéggen te geloven in God, de Schepper van hemel en aarde, maar als we dat met onze daden tegenspreken? Wat zegt dat over ons geloof?

Schoonmaken à la Jakobus
Ja, ik weet het: als het gaat over zorg voor de schepping, dan praten we vaak al snel in termen van ‘goed versus fout’, of in termen van ‘gemak versus offer’. Bij keuzes als de fiets of de auto, afval scheiden of gemak, etc. etc. is het best vaak lastig om bewust te kiezen. Sommige oplossingen zijn simpelweg te duur, of te lastig. Maar als het zelfs goedkoper is, én minstens zo gemakkelijk, wat houdt je dan nog tegen?

Weet je, daar word ik echt enthousiast van, en daar enthousiasmeer ik heel graag anderen voor: als je gewoon kunt doen wat je altijd doet, zonder in te hoeven geven op comfort of gemak, maar dat het tóch

  • bijdraagt aan een betere wereld,
  • beter is voor je gezondheid,
  • en ook nog eens goedkoper is.

Super toch! Bijkomend voordeel is dat zúlke keuzes vaak veel langduriger zijn (juist omdat ze niet elke keer een offer vragen), en uiteindelijk dus wellicht ook veel meer impact hebben!

Schoonmaak-mini-marathon
En daarom: vanaf vandaag volgt er een kleine 10-daagse mini-marathon als het gaat om schoonmaken. Tien dagen lang verschijnt er elke dag een blogje met daarin een duurzame, ecologische, milieubewuste schoonmaaktip. Omdat ik er in geloof dat we door onze (schoonmaak)daden kunnen laten zien dat we geloven in God, de Schepper. Omdat we door onze manier van schoonmaken, God de Schepper kunnen eren. En als je dan tijdens het schoonmaken nog een mooi lied aan zet over God de Schepper, wie weet wordt het dan nog bijna leuk 😉

1Pingbacks & Trackbacks on Duurzaam schoonmaken #1 – Schoonmaken à la Jakobus

  1. […] huis schoonmaken op een duurzame manier is voor mij een manier om te proberen gehoor te geven aan de woorden van Jakobus. Het leek me mooi om hier een vervolg aan te geven. Een vervolg wat een beetje dichterbij komt dan […]

Leave a Reply