Een 40-dagen zomerproject: De gezichten van God (inclusief free download)

Wat is er mooier dan in de zomervakantie samen met je kind iets te ontdekken van God? Om samen met je kind op zoek te zijn, te horen, te zien, te luisteren naar God? Om samen met je kind te kijken naar… het gezicht van God?

Ik schreef een boekreview (zie de blog: Boekreview: De gezichten van God) over het recent verschenen boek “De gezichten van God”, geschreven door Marie-Hélène Delval. En terwijl ik dit boek bekeek, las, en tot me door liet dringen, ontstond er min of meer spontaan een 40-dagen zomerproject. Een zomerproject om gedurende de vakantie (of op een willekeurig ander tijdstip) samen met je kind iets te ontdekken van het geheim van God.

De gezichten van God

Het boekje “De gezichten van God” beschrijft maar liefst 40 beelden die iets onthullen van hoe God is. 40 beelden die in de Bijbel gebruikt worden om iets te beschrijven van de grootsheid van God. In mijn gedachten ontstond het idee om elke dag van de zomervakantie één beeld centraal te zetten. Om elke dag te luisteren, te horen, te kijken naar iets van God. Om God te zoeken in de dagelijkse realiteit.

Het zomerproject

Het 40-dagen zomerproject is eenvoudig van opzet. Onderaan dit bericht is het gratis te downloaden. Dit is hoe wij het willen gaan gebruiken gedurende de zomervakantie:

  • Voor elke dag een Bijbeltekst die past bij het beeld van de dag. Deze tekst lezen we. De vertaling van de NBV sluit qua woordkeus het beste aan op het taalgebruik van het boekje “De gezichten van God”. We lezen deze Bijbelteksten niet om ‘losse Bijbelteksten’ uit hun context te plukken, maar als expressie van wat naar voren komt in de grote lijn van de Bijbel (iets wat mijns inziens een grote kracht is van “De gezichten van God”: de thematiek die gebaseerd is op de grote lijnen van de heilige Schrift).
  • Aansluitend lezen we de pagina uit “De gezichten van God”. We bekijken de mooie tekeningen, we luisteren naar de tekst, en we ontdekken wat dit bij ons oproept.
  • Tot slot is er per dag een korte uitwerking van het thema; een uitwerking die geen voorbereiding en vrijwel geen materialen behoeft – zo is het altijd en overal uit te voeren. Kinderen leren door te horen, maar wanneer ook andere zintuigen erbij betrokken worden, wordt het leerproces versterkt. Door het thema van de dag te relateren aan iets van het leven om ons heen, komt (het beeld van) God hopelijk nog dichterbij.

We willen dit ’s ochtends doen, na het ontbijt (normaliter lezen we dan altijd een verhaal uit een kinderbijbel). Zo kunnen we door de dag heen terug komen op het thema, en het verweven in ons dagelijks leven.

Free download

Onderaan dit bericht vind je daarom een free download / gratis e-book. Met daarin de uitwerking die ik maakte voor het 40-dagen zomerproject rond de Bijbel. Uiteraard mag je dit gebruiken, en kun je er inspiratie voor op doen voor je eigen gezin of kerk. Maar eigenlijk wil ik je nog liever uitdagen voor iets anders…

De uitdaging

De uitwerking zoals ik die maakte, en zoals die te vinden is in het gratis e-book, is één manier waarop je met de beelden uit het boekje “De gezichten van God” aan de slag kan. Bij de paar verhalen die ik met Elianne las, merkte ik echter al dat de teksten en de tekeningen van alles oproepen, en dat zij allerlei associaties legde.

De uitdaging die ik je wil meegeven is daarom: ga ontdekken. Laat je verrassen. Luister, ontdek, kijk samen met je kind. En hoor, ervaar, zie wat God zegt, doet, toont. De download kun je gebruiken als inspiratie. Maar zit er niet aan vast. God is zoveel groter dan deze ene uitwerking die ik erbij bedacht heb. Ik wil je heel graag stimuleren om – samen met je kind – het je eigen te maken om te zoeken naar het gezicht van God. Om je wereldbeeld te laten vormen, om Gods betrokkenheid te ontdekken door de dagelijkse realiteit heen. Het boek “De gezichten van God” is mijns inziens een mooi hulpmiddel daarbij.

Hoe dit zomerproject uitwerkt in ons gezin? Ik weet het dus niet; de inspiratie ligt er, nu ga ik me laten verrassen door wat ik samen met mijn man en kinderen mag ontdekken. Ik bid God om momenten, voor jullie en voor onszelf, waarin we het gezicht van God mogen zien; het gezicht van Jahweh – de God die zegt: “Ik zal er zijn”.

 

Download hier: Een 40-dagen zomerproject – De gezichten van God

 

Leave a Reply