Gezinsmoment: sponsorkindje / granny

“Baby Jezus!!” roept Joël opgetogen uit aan het begin van ons gezinsmoment. En inderdaad: het allerkleinste matroesjka-poppetje dat op tafel staat, figureerde tijdens het afgelopen adventsproject voor peuters als baby Jezus. Hoe tof om te merken dat Joël, zo klein als hij is, deze advenstperiode echt intensief heeft meebeleefd. En hoe mooi dat we deze uitroep van Joël spontaan een mooi plekje kunnen geven in ons gezinsmoment over Gods hart voor kwetsbare mensen.

Weduwen en wezen

Dat God speciaal hart heeft voor weduwen en wezen – oftewel: kwetsbare mensen – dat komt duidelijk naar voren in de Bijbel. Op heel veel manieren kunnen wij Gods hart hierin volgen en zorg dragen voor kwetsbare mensen. Tijdens ons gezinsmoment van deze week staan we stil bij één van de vormen waarop wij in ons leven proberen uiting te geven aan de zorg voor hen die kwetsbaar zijn.

Op tafel zetten we een rij met matroesjka-poppetjes: twee ouders, en een aantal kinderen. Met de poppetjes willen we uitbeelden wat ‘weduwen’ en ‘weeskinderen’ zijn. Eerst staat er een compleet gezin op tafel; maar we halen verschillende poppetjes weg, tot alleen de moeder overblijft, of tot de kinderen ouderloos achterblijven. Zo wordt visueel wat we bedoelen wanneer we praten over deze specifieke groep van kwetsbare mensen.

Jezus dienen

We lezen Jacobus 1 vers 27 uit de Bijbel in Gewone Taal: wil je God dienen, help dan weduwen en kinderen zonder vader. Hoeveel concreter willen we het hebben: God dienen en zorg dragen voor kwetsbare mensen; dat gaat samen op. We denken met elkaar aan een aantal mensen in onze directe omgeving die bij deze groep horen. En we delen hoe wij proberen – in ons dagelijks leven – een stukje aandacht, tijd, en zorg aan hen te geven.

Met de matroesjka-poppetjes beelden we het uit. Een moeder alleen, of kinderen zonder ouders: wat vreselijk als er niemand voor hen zorgt. Gods verlangen is juist dat we hen helpen. En als we dat doen, deze kwetsbare mensen helpen, dan is dat – hoera voor Joëls spontane uitroep over baby Jezus – alsof we voor Jezus Zelf zorgen! We stoppen het mini-matroesjka-poppetje in de grotere poppetjes: Jezus is in hen! Zorgen we voor hen, dan dienen we Jezus!

Sponsors

We bekijken een aantal foto’s, kaarten, en platen die we in de loop van afgelopen jaren hebben gekregen. Al jaren sponsoren we namelijk een kindje uit een kindertehuis waar Jesse een klein jaar heeft meegewerkt, en doen we mee aan het ‘Adopt-a-Granny’ programma van Dorcas. We leggen aan Elianne en Joël uit wie dit zijn: een jong jongetje, en een oude mevrouw. Een jongetje zonder ouders, een wees. En een oude mevrouw zonder man en met weinig inkomsten en mogelijkheden tot zelf-onderhoud. We bekijken hun foto’s, kaartjes, en tekeningen. En we bidden voor hen en noemen hun namen voor God.

Daarna gaan we aan de slag, met strijkkraaltjes maakt Elianne een vrolijk hartje. We gaan een leuk postpakketje maken voor zowel het jongetje als voor de oude mevrouw. Om hen te laten weten dat we aan hen denken, en voor hen bidden. En om onze eigen kinderen mee te nemen in het opmerken van mensen om ons heen – ver weg of dichtbij – die onze hulp kunnen gebruiken. Hoe jong onze kinderen nog zijn, het is ons verlangen dat wij hen van jongs af aan mogen vormen om een hartsgesteldheid te hebben die gericht is op het dienen van God – en daarom op het helpen van kwetsbare mensen.

 

Ps: Dit is geen reclameblog. Puur vanuit eigen overtuiging breng ik graag het ‘Adopt-a-Granny’ project van Dorcas onder de aandacht. Heel veel mensen sponsoren – Goddank! – een kindje via allerlei organisaties. Een kindje sponsoren geeft iets hoopvols: het kind heeft nog zijn/haar hele leven voor zich, en kan door jouw bijdrage een toekomst opbouwen. Maar toen Dorcas het project ‘Adopt-a-Granny’ lanceerde, waren wij gelijk enthousiast. Vergeten ouderen, die de laatste dagen van hun leven door moeten brengen in onmenselijke omstandigheden, die hun leven al achter de rug hebben, geen toekomst meer op zullen bouwen, in wie ‘investeren’ in economische termen niet zinvol is: hoe erg zal Gods hart niet naar hen uitgaan! Heb je een beetje financiële ruimte? Overweeg dan alsjeblieft om zo’n ‘Granny’ op te nemen in je hart en gebed!

Leave a Reply