Gezinsmomenten: waarom? – deel 3

Gezinsmomenten_waarom_deel3Een tijdje terug sprak Jesse met iemand die in zijn gezin ook gezinsmomenten houdt. Die persoon zei iets in de trant van: “Het gezinsmoment is erg belangrijk in ons gezin. Als na afloop blijkt dat iemand het gezinsmoment niet leuk vond, hebben we gefaald.” Dat vond ik nogal wat, en mijn eerste reactie was “Wow, zo ligt de lat wel errug hoog.” En hoewel ik het er nog steeds niet helemaal mee eens ben, kan ik het ook wel weer waarderen. Wat topprioriteit heeft, mag veel aandacht krijgen; zowel als het om voorbereiden gaat, als om het gezinsmoment zelf.

De hoofdreden voor het houden van gezinsmomenten is en blijft uiteraard het doorgeven van het geloof in God; hierover willen we spreken “thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat” (aldus het boek Deuteronomium in de Bijbel). Door de dag heen proberen we God te betrekken en te benoemen bij het dagelijks leven. (Hierover schreef ik eerder in een blog over het vormen van het wereldbeeld van je kinderen.) Maar daarnaast is het goed om ook op vaste tijden bezig te zijn met Gods Woord (niet alleen individueel, maar óók als gezin). Dit geeft de mogelijkheid om structureel door de Bijbel heen te gaan, waardoor er een stuk diepgang te bereiken is. Ook biedt het een goede context om Bijbelse thema’s op te pakken en te bespreken.

Het structureel houden van gezinsmomenten geeft ook duidelijkheid aan iedereen. Het vraagt voor ons als ouders een stukje discipline, om het vol te houden en voor te bereiden. Maar ook voor de kinderen is het duidelijk: elke week (of hoe vaak je het ook doet) is er een afgebakend moment waarin we als gezin bezig zijn met God. Dit kan een veilige omgeving creëren voor het stellen van vragen of het benoemen van bepaalde dingen. Kinderen stellen specifieke vragen niet altijd zomaar spontaan door de dag heen (afhankelijk van het karakter van je kind). Wanneer er een afgebakende tijd is voor het gezinsmoment, kan dat kinderen helpen om veiligheid te ervaren voor het stellen van vragen of het delen van ervaringen.

Een gezinsmoment is, tot slot, een moment waarin je echt samen bent als gezin. Even los van afspraken en smartphones. Even volle aandacht met elkaar voor God. En even volle aandacht voor elkaar.

Moet het gezinsmoment het leukste moment van de week zijn? Van mij hoeft dat niet; maar ik hoop wel dat het een moment is dat we samen leuk en waardevol vinden.

Leave a Reply