Gezinsmoment: Mozes (Gods verhaal, jouw verhaal – 4)

Mozes_1Mozes. Een wonderlijk verhaal. De focus in de kleuterbijbel ‘Gods verhaal, jouw verhaal’ is dat God voor zijn volk zorgt, en dat God ook voor jou zorgt.

Als baby wordt Mozes op een wonderlijke manier gered van de dood. Later verschijnt God aan hem, en krijgt hij de opdracht om de Israëlieten uit Egypte te leiden.

We beginnen ons gezinsmoment met het luisteren naar het lied ‘Klein, klein kindje’ van Hanna Lam. Daarna lezen we het verhaal uit de kleuterbijbel. Het verhaal in deze Bijbel eindigt bij de 10 plagen, en de koning die het volk Israël vervolgens laat gaan. Aansluitend aan het verhaal doen we daarom een verwerking met 10 plaatjes waarop de 10 straffen uitgebeeld staan. Elianne mag bij de omschrijving steeds het juiste plaatje zoeken.

We hebben een kort gesprekje over luisteren naar God en Hem gehoorzamen. Als je dat niet doet (zoals de Farao dat niet deed), is dat naar voor de mensen om je heen (dat alle baby-jongetjes gedood werden, gaf natuurlijk een immens verdriet) én is dat niet goed voor jezelf (de 10 straffen hadden impact op de Farao én op het hele volk).

We luisteren nog een liedje over Mozes, ‘Hoe ging Mozes door de Rode Zee’ van Bijbelliedjes.

Daarna vlechten we een ‘Mozes-mandje’ van papier. Gebruik een (stevig) A4. Vouw deze in de lengte tot op ongeveer 1/3 in. Knip de hoeken in, om later vast te plakken. Snijd in het midden gleuven om strookjes doorheen te weven. Plak het vast, en zet er een popje in.

Mozes_2

Leerpunt voor dit gezinsmoment was dat ik niet heel scherp had wát ik precies aan boodschap wilde doorgeven. De focus in de kinderbijbel was God die zorgt. In het vorige verhaal was dat precies dezelfde boodschap, dus ik zocht naar iets anders: het luisteren naar en gehoorzamen van God. Maar ik had het niet zo goed overdacht, en daardoor kwam het wat minder uit de verf deze keer. Een leerpunt dus: per gezinsmoment een duidelijke focus kiezen en daarop het gezinsmoment afstemmen.

Leave a Reply