Boekreview: Babybijbel

De Babybijbel: deze maand verschenen. Ik was echt héél erg benieuwd naar deze Bijbel. Niet omdat ik nou direct enthousiast wordt van ‘doelgroep-bijbels’, maar wél omdat de Babybijbel een rol kan vervullen in iets waar ikzelf een grote passie voor heb: jonge ouders inspireren om al zo vroeg mogelijk bezig te zijn met geloofsopvoeding.

Babybijbel

De Babybijbel is een bijbel voor baby’s vanaf 4 maanden. Bedoeld om al vanaf het prille begin waardevolle verhalen uit de Bijbel samen met je kindje te lezen. De verhalen worden verteld in woorden die passen bij baby’s en kleine kinderen. En de illustraties zijn in zwart-wit, speciaal voor jonge baby’s die deze kleuren fysiologisch al goed kunnen onderscheiden. Een aantal pagina’s is te bekijken in het inkijkexemplaar.

Mooi

De Babybijbel is een mooi vormgegeven boek. Geïllustreerd door Marieke ten Berge en geschreven door Corien Oranje. Stevige, kartonnen bladzijden, groot formaat. Prachtige tekeningen in zwart/wit waarop – voor de nauwkeurige kijker – heel veel te ontdekken valt. Mooie, eenvoudige verhalen; aangevuld met leuke kinderliedjes. Zeg nou zelf, dit liedje blijft toch de hele dag in je rondzingen? Bij mij ten minste wel… ik krijg het niet meer uit mijn hoofd en zing het nu vaak voor Joël voordat ik hem ’s avonds in zijn bedje leg:

Slaap kindje, zacht,
De Heer die houdt de wacht.
De Heer zal voor je zorgen,
De hele nacht, tot morgen.
Slaap kindje, zacht,
De Heer die houdt de wacht.

Zintuiglijke ervaring

Wat mij direct opvalt tijdens het lezen van de verhalen, is dat de Babybijbel heel sterk inzet op de zintuiglijke ervaring van baby’s en kleine kindjes. Gewéldig vind ik dat! Het horen, zien, voelen, ruiken, en ervaren zijn mijns inziens zúlke krachtige middelen om iets van God te ontdekken. Zeker ook bij baby’s en kleine kinderen. (Eerder schreef ik daar zelf over, zie Hoe ziet God er uit?)

Het is aan degene die de Babybijbel voorleest, om hier ook echt iets mee te doen. Om te blazen, zodat je kindje de wind kan voelen; om het gras dat God heeft gemaakt te voelen kriebelen; om te omhelzen en Gods nabijheid te symboliseren. Het had een verrijking aan de Babybijbel kunnen zijn om stukjes ‘voel- en kijkmateriaal’ toe te voegen in het boek: bijvoorbeeld een stukje stof dat voelt als gras, een spiegeltje om te kijken naar hoe God jou heeft gemaakt, een glad stukje folie wat voelt als water. Nu wordt er alleen visueel en tekstueel gewerkt, en ligt de uitdaging bij de ouders om de zintuigen er optimaal bij te betrekken en om hiermee in het dagelijks leven aan de slag te gaan. En eigenlijk vind ik dat ook wel weer mooi, want ik hoop dat de Babybijbel voor veel ouders méér is dan een voorleesboek.

Verhalen

De selectie van verhalen is verrassend. Een aantal bekende verhalen uit kinderbijbels komt er in voor (schepping, geboorte van Jezus, Jezus zegent de kinderen), maar ook meer verrassende verhalen (Abraham op reis, de storm op het meer). De schrijfstijl spreekt mij aan. Korte zinnetjes met eenvoudige woorden. Veel herhaling, of een aantal keer hetzelfde zeggen met nieuwe woorden. Kortom: heel bruikbaar om voor te lezen aan baby’s en kleine kinderen.

Kom, klein schaapje, we gaan naar huis.
Lekker slapen in de stal.
Dicht tegen elkaar aan.
Dicht bij de herder. Dichtbij.

Theologisch gezien zou ik zelf op sommige punten andere keuzes hebben gemaakt. Het geboorteverhaal van Jezus, bijvoorbeeld. Een geromantiseerd beeld van een stal met een lief klein kindje, en een koe, poesje, hondje, muisje, schaapje… dat doet volgens mij geen recht aan de realiteit. En hoe aansprekend het ook kan zijn voor jonge kindjes (én voor volwassenen?), ik denk dat we beter het ‘echte verhaal’ kunnen vertellen, voor zover we dat historisch kunnen achterhalen.

Kortom: de Babybijbel

Mijn conclusie? Ik vind het uitkomen van de Babybijbel aan aanwinst, en een prachtig kraamcadeau voor jonge ouders. De Babybijbel is een mooie aanzet voor jonge ouders om al vanaf het eerste begin aan de slag te gaan met geloofsopvoeding. Om jonge ouders te stimuleren om, samen met hun baby of klein kindje, dingen van God te ontdekken in de dagelijkse realiteit. Daar word ik razend enthousiast van (zie: Het wereldbeeld van je kinderen).

Tegelijk hoop ik niet dat ouders het hierbij laten. Ik hoop dat de Babybijbel ouders er toe aanzet om aan de slag te gaan met de handreikingen die de Babybijbel doet. Om, als je bij de kinderboerderij bent, te vóélen dat een konijntje zacht is; en om op dat moment te vertellen dat het God is die het konijntje zo zacht heeft gemaakt. Om, als het heel hard regent, samen in de plassen te stampen, te vertellen dat Jezus de baas is over de wind en het water, en daarna als je weer droog binnen bent het verhaal over de storm op het meer nog eens samen te lezen. De handreikingen hiervoor worden geboden door de verteltrant in de Babybijbel; ik hoop van harte dat veel ouders deze uitdaging met beide handen aanpakken.

Kortom: de Babybijbel is mijns inziens een prachtig, waardevol kraamcadeau, dat jonge ouders er toe aanzet samen met hun kindje God te ontdekken in het dagelijks leven.

Leave a Reply